Hovorčovický Starostenský guláš 2017

Spolek FELIX LIBERI ve spolupráci s oddílem Vodních skautů "Pátý oceán" a obcí Hovorčovice Vás srdečně zve na 2. ročník akce Hovorčovický Starostenský guláš.

Soutěž se koná v sobotu 14.10.2017 v parku před školou , od 9:00 hod. pro soutěžící, od 14:30 hod. pro veřejnost

Soutěžící se mohou přihlásit emailem na adresu info@felixliberi.cz
nejpozději do 30.9.2017, kdy bude provedena uzávěrka. Z prostorových důvodů byl stanoven maximální počet účastníků soutěže (týmů) na 12, s tím že o účasti bude rozhodovat datum přihlášení a přednostně budou vybrány spolky a občané z Hovorčovic. Jídlo a pití po celou dobu konání akce bude zajištěno.

Doprovodný program pro děti zajištěn ve spolupráci s oddílem
Vodních skautů "Pátý oceán" formou ukázky jejich činnosti, kterou si děti budou moci i vyzkoušet.

Pravidla soutěže
Soutěž se koná 14.10.2017 v Hovorčovickém parku před školou od 9:00hod.
Do soutěže se mohou přihlásit týmy nebo jednotlivci.
Soutěžící se mohou přihlásit emailem na adresu info@felixliberi.cz nejpozději do 30.9.2017, kdy bude
provedena uzávěrka. Z prostorových důvodů byl stanoven maximální počet účastníků soutěže (týmů)
na 12, s tím že o účasti bude rozhodovat datum přihlášení a přednostně budou vybrány spolky a
občané z Hovorčovic

Soutěžící si zajistí:
syrové masa pro min. počet 30ks porcí (1 porce = min. 2 dcl + 2 kousky masa)
závěsná nádoba na vaření na otevřeném ohni (kotlík) , hrnce a jiné nádoby nepovoleny
vlastní ingredience k vaření
kuchyňské pomůcky (vařečka, prkénko, nůž, malá naběračka)
označení týmu
originální oděv (není povinné, ale vítáno)
motivační prostředky = úplatky pro ochutnávače jsou povoleny

Pořadatel zajistí:
talíře pro servírování guláše odborné porotě
místo pro ohniště
dřevo na topení
vodu na vaření
chléb jako přílohu
misky a příbory na ochutnávku
zdravotní pomoc

Systém průběh soutěže:
Soutěžní vaření začíná nejdříve v 9:00 hod. Vzorky pro porotu budou připraveny na 14:00 hod. Ochutnávka uvařených gulášů pro veřejnost začíná ve 14:30 hod. (každý soutěžící sám zváží, jak dlouhou dobu potřebuje na přípravu guláše podle své receptury).Veškerá příprava guláše bude prováděna na místě. Suroviny budou pořadatelem před započetím zkontrolovány. Vaření bude prováděno v nádobě na závěsu a otevřeném ohni. Přípustné jsou pouze zábrany proti větru.
Ocelová ohniště, podstavce z kamenů, cihel a pod. na kterých bude nádoba stát jsou nepřípustné. Pro soutěžní týmy bude vytvořen prostor, ve kterém si připraví jednotlivá stanoviště. Tento prostor bude po dobu vaření (od 9:00 do 14:00) přístupný pouze pro soutěžící, pořadatele a členy poroty. Ceny budou předány třem nejlepším týmům. Hodnocení provede porota určená vedením obce. Odborná porota bude hodnotit barvu, hustotu, celkový vzhled i prezentaci guláše. Pro odbornou porotu zajistí každý účastník prezentační porci, která musí být připravena na 14:00 hod a bude podávána na jednotném bílém talíři (zajistí pořadatel). Vzhled talíře (nazdobení), bude součástí hodnocení. Hodnocení bude provedeno anonymně tak, že při hodnocení bude porota usazena do odděleného prostoru a hodnocené vzorky budou předávány v náhodném pořadí přes organizátory. Souběžně proběhne také soutěž o nejlepší guláš, v níž budou hlasovat návštěvníci akce hlasovacími lístky, které mohou zakoupit od pořadatelů v průběhu odpoledne. Cena jednoho lístku je 50,-Kč. Na hlasovacím lístku návštěvník uvede číslo týmu, kterému dává hlas a lístek poté vhodí do sčítacího zařízení. Tento lístek bude zároveň sloužit jako voucher pro vydávání degustačních porcí od všech týmů. Po vydání degustační porce zástupce týmu na tento lístek označí do připravené kolonky její vydání. Na jeden hlasovací lístek se vždy u každého týmu bude vydávat pouze jedna degustační porce. Vyhrává kuchařský tým s největším počtem bodů.